/Files/images/shmo_klasnih_kervnikv_/89526248.jpg

Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників

/Files/images/img026.jpg


Аблаєва Світлана Миколаївна

Заступник директора з виховної роботи
Учитель музичного мистецтва
Учитель вищої категорiї
Старший вчитель

/Files/images/IMG_0209.JPG

Полтавець Альона Миколаївна

Педагог-огранізатор
Учитель початкових класів

Проблема ШМО класних керівників:

«Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя й чітко орієнтується в сучасних реаліях через розвиток інтелектуальної, емоційно-чуттєвої та вольової сфери особистості вихованців»

Підсумки роботи над проблемою 2013-2018 років (padlet)

Аналіз роботи ШМО класних керівників за 2015-2016 н.р.

Тематика засідань шкільного методичної об’єднання класних керівників на 2016-2017 н.р.

Список класних керівників та проблемні питання, над вирішенням яких вони працюють протягом 2017-2018 н.р. (блоги)

1-АБабенко Лілія Михайлівна
1-БПісаревських Ірина Андріївна
1-БТарасова Світлана Вікторівна
2-АШевченко Ірина Миколаївна
2-БМарченко Ірина Геннадіївна
2-ВДомбровська Наталія Василівна
2-ГГоворун Юлія Віталівна
3-АЛютова Оксана В’ячеславівнаВиховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини здатної до саморозвитку і самовдосконалення
3-БСемішко Лариса ІванівнаЗгуртування дитячого колективу на засадах марально-етичного виховання
4-АБатва Світлана Олександрівна Виховання всебічно розвиненої творчої високоморальної особистості
4-БГореленко Віра Володимирівна Формування загальнолюдських моральних цінностей молодших школярів
4-ВМихайленко Світлана Борисівна Самореалізація особистості, як особливої цінності суспільства
5-АБабенко Олена Іванівна
5-БЯременко Любов Григорівна
5-ВТроян Олена Олександрівна
6-АТкаченко Марина Василівна
6-БСуркова Людмила Василівна
6-ВГонтаренко Марія Олександрівна
7-АМихно Василь Карпович Виховання учнів в дусі патріотичного ставлення до Батьківщини
7-БПопова Людмила Миколаївна Виховання духовних цінностей, гуманності, толерантного ставлення до оточуючих
7-ВКирилюк Оксана Юріївна Формування дитячого колективу як єдиного класного організму. Виховання свідомого громадянина, активної особистості, спрямованої на саморозвиток
8-АГубеладзе Наталія Миколаївна Згуртування класного колективу, виховання національно свідомої особистості
8-БТретяченко Катерина ОлександрівнаОсобистісно-орієнтований підхід в вихованні учнівського колективу
8-ВСорокопуд Таїсія Вікторівна Згуртування дитячого колективу, розвиток загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі
9-АЛало Галина ВолодимирівнаФормування та згуртування учнівського колективу, як засіб компетентнісного виховання; виховання в учнів поваги до рідного краю, формування усвідомлення учнями себе як частини суспільства
9-БГубеладзе Тарієл ОмаровичВиховання національно свідомого громадянина та природолюба
10-АТригубенко Олена Миколаївна Використання нетрадиційних форм виховання як засіб розвитку креативних здібностей учнів
11-АЛазаревич Олена ГригорівнаФормування особистості та самовиховання учнів, засвоєння ними основ загальнолюдської моралі, звичаїв і традицій рідного народу, зміцнення любові до України

Презентація досвіду Бабенко О.І. переможця міського туру Всеукраїнького конкурсу «Класний керівник року-2012»

Презентація досвіду Лазаревич О.Г. учасника міського туру Всеукраїнького конкурсу «Класний керівник року-2015»

Графік проведення відкритих виховних заходів 2018-2019н.р.

Клас Класний керівник Дата Тема
1-АБабенко Лілія Михайлівна
1-БПісаревських Ірина Андріївна
1-ВТарасова Світлана Вікторівна
2-АШевченко Ірина Миколаївна
2-БМарченко Ірина Геннадівна
2-ВДомбровська Наталія Василівна
2-ГГоворун Юлія Віталівна
3-АЛютова Оксана В’ячеславівна
3-Б Семішко Лариса Іванівна
4-А Батва Світлана Олександрівна
4-Б Гореленко Віра Володимирівна
4-В Михайленко Світлана Борисівна
5-АБабенко Олена Іванівна
5-БЯременко Любов Григорівна
5-ВТроян Олена Олександрівна
6-АТкаченко Марина Василівна
6-БСуркова Людмила Василівна
6-ВГонтаренко Марія Олександрівна
7-А Михно Василь Карпович
7-Б Попова Людмила Миколаївна
7-В Кирилюк Оксана Юріївна
8-А Губеладзе Наталія Миколаївна
8-Б Третяченко Катерина Олександрівна
8-В Сорокопуд Таїсія Вікторівна
9-А Лало Галина Володимирівна
9-Б Губеладзе Тарієл Омарович
10-А Тригубенко Олена Миколаївна
11-А Лазаревич Олена Григорівна
Кiлькiсть переглядiв: 2433