ВИТЯГ
з методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

2. Особливості питання превентивного виховання

Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

На законодавчому рівні превентивне виховання регламентується положеннями законів України: «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; наказами Міністерства: від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві», від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді.

Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:

  • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів; забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації;
  • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують;
  • стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;
  • сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), батьків та ін., об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.

Превентивну роботу необхідно проводити з усіма дітьми, починаючи з дошкільного віку, з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів та примирення серед однолітків є створення у навчальних закладах шкільних служб порозуміння за допомогою медіаторів (посередників). Діяльність цих служб дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колективі. З цією метою рекомендуємо впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально- методичним посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі» (схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Проблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми останнім часом набули надзвичайного поширення у країні, постійно змінюючись та ускладнюючись. Сьогодні здійснюється активізація профілактичної роботи, спрямованої на розвиток правосвідомості молодого покоління, формування його активного, адаптивного життєвого стилю, відповідальності за власне життя, умінь об’єктивної оцінки суспільних небезпек. Реалізація зазначених завдань забезпечується розробленими методичними рекомендаціями та посібниками щодо впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 14 жовтня 2014 року /протокол № 3/. Під час обговорення тем учні матимуть змогу засвоїти й надалі вибудувати соціально очікувані моделі поведінки свідомого громадянина, а також прийнятні для них конструктивні стратегії поведінки у небезпечних ситуаціях.

Сучасний погляд на виховання дітей заснований на особистісно- орієнтованому підході, який вимагає від педагога знання інноваційних технологій. Дієвими є моделювання різноманітних ігрових форм і методів, які повинні виховувати в учнів переконання, формувати навички та вміння протистояти негативним явищам у суспільстві. Це рольові ігри, програвання ситуацій, використання малюнків, різноманітні тренінги, робота в малих групах тощо. Залишаються актуальними превентивні бесіди. Обов’язковим елементом є правоохоронна, правова та медико-оздоровча робота.

У профілактиці ризикованої та протиправної поведінки важливу роль відіграє просвітницько-профілактична діяльність, що спрямована на попередження негативних явищ через формування у дітей та підлітків знань, умінь та навичок, які сприяють відповідальній, адаптивній, безпечній поведінці.

Національна поліція України в тісному партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Проектом «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (Агрітім Канада Консалтинг), Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна», Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та громадською організацією «VisionZero» підготувала профілактичну програму «Школа і поліція» для навчальних закладів, яка включає в себе тематичні заняття тривалістю по 45 хв. для попередження ризикованої та протиправної поведінки серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів; методичні рекомендації щодо підготовки та проведення цих занять працівникам поліції.

Реалізація профілактичної програми «Школа і поліція» спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та формування їхньої правосвідомої поведінки як у школі, так і поза нею.

При такому партнерстві школа і правоохоронний орган — це одна команда, а роль працівника правоохоронного органу розширюється і включає профілактику та втручання на ранній стадії. Присутність правоохоронця у школі розглядається не як показник наявної небезпеки, а як показник гарантії безпеки та формування середовища, сприятливого для навчання. Для юних громадян наявність поліцейських машини перед школою має стати ознакою того, що відбувається щось позитивне, а не негативне.

/Files/images/novini_vihovno_slujbi/позашкільні.JPG

План заходів з превентивного виховання на 2016-2017 н.р.

Превентивне виховання як засіб профілактики правопорушень серед неповнолітніх (презентація)

План заходів з превентивного виховання соціального педагога на 2016-2017 н.р.

Превентивне виховання в роботі соціалього педагога (презентація)

Аналіз
роботи з превентивного виховання учнів та профілактики дитячої злочинності за І семестр 2016-2017 навчального року

Одним із пріоритетних напрямків виховного процесу є превентивне виховання, направлене на виховання в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки. Яке здійснюється на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, що склалися в нашому суспільстві й становлять суспільну свідомість; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

У школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів. Створена Рада профілактики правопорушень, яка затверджена директором школи наказом № 253 від 12.09.2016р. Складений та затверджений план роботи профілактики правопорушень на 2016-2017 навчальний рік.

Засідання Ради профілактики правопорушень відбувається кожного місяця. На засіданнях розглядаються питання відвідування учнями уроків, поведінка та стан успішності учнів, невиконання батьківських обов’язків, прийоми і методи роботи з «важкими» підлітками.

Превентивне виховання здійснюється в тісній співпраці школи, КМСД, служби у справах дітей при міськвиконкомі та управлінні освіти Світловодського міськвиконкому. Виховною службою було організовано зустріч з інспектором молодіжної превенції Я. Пашагор’євою в рамках місячника правового виховання, 11 жовтня 2016 р.

Робота у системі превентивного виховання у школі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт школи, проведено моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час (майже 70% школярів нашої школи охоплені роботою в гуртках, секціях та інших закладах), проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; психологічною службою проводиться індивідуальна та групова, робота з дітьми девіантної поведінки, вивчаються емоційні стани першокласників під час уроку, міжособистісні відносини у класних колективах, особливо в адаптаційних класах.

Класні керівники 1 – 11 класів потягом І семестру 2016-2017 н.р. проводили роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень в рамках виховних годин, позакласних заходів: «24 жовтня – Міжнародний день ООН», «Правила здорового способу життя», «Вчимося бути толерантними», «Скажемо «Ні» шкідливим звичкам», «Режим школяра» та інші.

Постійно проводяться заходи, направлені на профілактику тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії: акція проти тютюнопаління «Зроби свій вибір»; акція «За життя без наркотиків»; організовано тематичні виставки літератури з профілактики тютюнопаління, наркоманії, вживання алкоголю та ствердження здорового способу життя.

Зусиллями педагога-організатора, соціального педагога та учнівського самоврядування проводилися рейди «Спізнення», «Урок».

З метою профілактики правопорушень та негативних проявів у поведінці учнів, протягом І семестру під постійним контролем адміністрації школи та класних керівників перебуває питання «Відвідування занять учнями школи». Протягом І семестру було пропущено17578 уроків, з них по поважній причині – 17510 і без поважної причини – 68 уроків. Аналіз даного питання свідчить про те, що більшість учнів школи систематично відвідують заняття, пропуски уроків бувають здебільшого з поважних причин, і лише небагато пропусків та запізнення на уроки з неповажних причин. З цими учнями та іх батьками проводилися роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

В рамках батьківського всеобучу проводилась просвітницька робота з батьками: тренінгові заняття «Наркотики – життя чи смерть», лекція Правова освіта. Батьківські права та обов’язки в Україні, їх конституційний характер».

З метою підвищення ефективності роботи педагогічного колективу з питань правової освіти і превентивного виховання, пошуку новітніх технологій та методик виховання проведено: Місячник правових знань; Тиждень права; День толерантності; заходи до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства; Міжнародний день прав людини; на засіданні ШМО класних керівників розглянуто питання «Мотиви девіантної поведінки учнів. Стратегія і тактика екстреного втручання в момент порушення дисципліни».

Завдяки співпраці адміністрації, психологічній службі, педагогічного та батьківського колективу школи на кінець І семестру учнів, схильних до правопорушень на обліку в школі та кримінальній міліції немає.

Заходи спрямовані на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді

Акції співчуття, підтримки та надії на майбутнє без СНІДу

Зустріч з інспектором молодіжної превенції Яною Пашагор’євою

21 вересня - Міжнародний день миру

Свято спорту та здорового способу життя в СЗШ №7

Зробити правильний вибір – значить знайти професію!

Кiлькiсть переглядiв: 2518