Науково-методична проблема школи

Створення сучасного освітнього простору як необхідної передумови компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів.

План методичної роботи

з/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Прим.

1

2

3

4

5

1

Підготувати наказ «Про організацію методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи

Серпень

Гула Л.А.

2

Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:

· методика проведення першого уроку;

· єдині вимоги до учнів;

· планування виховної роботи в класі;

· ведення шкільної документації

Серпень

Гула Л.А., Аблаєва С.М.

3

Скласти графік проведення предметних тижнів, місячників

До 01.09.16

Керівники МО

4

Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару, його завданням вважати напрацювання методик психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості учня, вчителя

До 01.09.16

Психолог Ткаченко М.В., Драч О.К.

5

Організувати роботу шкіл:

· молодого спеціаліста;

· Вищої педмайстерності.

До 09.09.16

Гула Л.А., Щербатко Т.В.

6

Спланувати роботу шкільних методичних об’єднань:

· учителів початкової школи, вихователів ГПД та класних керівників початкової школи;

· класних керівників основної та старшої школи;

· учителів філологічних дисциплін;

· учителів іноземної мови;

· учителів суспільно-природничих дисциплін;

· учителів математики, інформатики, фізики, астрономії;

· учителів естетичних дисциплін, трудового навчання та фізичної культури.

До 01.09.16

Керівники ШМО,
Гула Л.А., Аблаєва С.М.,
Мізіна Н.І.

7

Продовжити роботу творчих груп:

· із роботи над проектом «Єдиний інформаційний простір у школі»

Упродовж року

Адміністрація

· із роботи над проектом «Профільне навчання»

Упродовж року

Адміністрація

· із роботи над проектом „Обдарована дитина”

Упродовж року

Адміністрація

· із роботи над проектом «Інновації у сучасній школі»

Упродовж року

Адміністрація

· аналітичної групи моніторингових досліджень у навчально – виховному процесі.

Упродовж року

Адміністрація

Організувати роботу по стажуванню молодих спеціалістів (за наявністю):

· інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів. Залучення до роботи в МО, закріплення наставників;

· ознайомлювати молодих учителів із нормативними документами в галузі освіти;

· організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

· діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

· діагностика методичної майстерності молодих фахівців

Вересень

Упродовж року

Жовтень

Січень

Березень

Гула Л.А.

Гула Л.А.

Гула Л.А.

Гула Л.А.

Гула Л.А.

8

Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються.

Упродовж року

Творча група згідно наказу по школі

9

Взяти участь у міських та обласних заходах (за планом роботи методичного кабінету управління освіти, КОІППО).

Упродовж року

Адміністрація

10

Організувати взаємовідвідування уроків учителями.

Упродовж року

Керівники ШМО та адміністрація

11

Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

Постійно

Адміністрація

12

Організувати роботу психолого – педагогічного семінару із супроводу загальношкільної проблеми.

За окремим планом

(4 рази
на рік)

Ткаченко М.В., Драч О.К.

13

Продовжити розпочату роботу над реалізацією проектів:

«Єдиний інформаційний простір у школі»

· залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів);

· систематизація інформаційних ресурсів закладу;

· інформатизація бібліотечної діяльності;

· продовження впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою;

· організація внутрішньої

системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

Упродовж року

Адміністрація, творча група

«Профільне навчання»

«Сучасні методики на шляху удосконалення профільного навчання в середній школі».

Листопад - травень

Адміністрація

«Обдарована дитина»

«Результативність роботи предметних кафедр з обдарованими учнями».

Жовтень - квітень

Адміністрація

14

Стимулювати педагогічних працівників до участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності «Учитель року» та «Молодий учитель року».

Упродовж року

Адміністрація школи

15

Провести діагностичний аналіз ефективності методичної роботи, заключні засідання ШМО та усіх методичних структур.

Травень

Гула Л.А. керівники ШМО та адміністрація

16

Організувати роботу методичного кабінету, забезпечити поповнення методичного кабінету авторськими розробками, систематизувати матеріал; оформити виставку педагогічних надбань учителів.

Упродовж року

Заступники директора, керівники ШМО

17

Організувати друк авторських розробок та методичних буклетів.

Упродовж року

Заступники директора, керівники ШМО

18

Провести творчі звіти ШМО.

Упродовж року (методична рада)

Заступники директора, керівники ШМО

19

Продовжити роботу по створенню комп’ютерної інформативної системи школи:

· моніторинг результативності навчального процесу;

· інформація про результати ЗНО та вступ учнів до ВНЗ;

· кращі творчі праці учнів;

· інформація про науково-практичну та творчу діяльність учителів;

· результативність роботи з обдарованими та здібними учнями.

Упродовж року

Заступники директора

20

Здійснювати моніторинг змісту веб-сайту навчального закладу

Продовжити роботу щодо впровадження програми «Інтел. Навчання для майбутнього» в практику роботи закладу

Упродовж року

Кирилюк О.Ю.

Попова Л.М.

21

Заходи на виконання Концепції державної мовної політики на 2015-2016 н.р:

· День української писемності та мови

· Заходи до Міжнародного дня рідної мови

· Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика”

· Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови та мов національних меншин.

9 листопада

19 лютого

Листопад

Грудень

Упродовж року

Адміністрація

Керівник ШМО української мови та літератури

22

Заходи в рамках відзначення Дня народження Василя Олександровича Сухомлинського:

· провести тематичний тиждень присвячений педадогу-земляку;

· популяризувати кращий досвід в засобах масової інформації;

· організувати постійно діючі виставки з метою пропаганди педагогічної спадщини В. Сухомлинського ( до дня народження педагога гуманіста);

· поповнювати картотеку передового педагогічного досвіду з питань впровадження творчих ідей В.Сухомлинського

Вересень 2016

Упродовж року

Мізіна Н.І.

Заступники директора

Склад методичної ради

Голова методичної радиГула Людмила Анатоліївна – заступник директора з НВР

Члени методичної ради школи:

Щербатко Тамара Володимирівна – заступник директора з НВР
Мізіна Наталія Іванівна - заступник директора з НВР
Аблаєва Світлана Миколаївна - заступник директора з ВР
Усик І.В. - керівник шкільного МО учителів української мови і літератури, світової літератури, російської мови та літератури
Лазаревич О.Г. - керівник шкільного МО учителів іноземної мови
Лало Г.В. - керівник шкільного МО учителів суспільно- природничих дисциплін
Кирилюк О.Ю. - керівник шкільного МО учителів математики, фізики, інформатики
Петронюк О.М. - керівник шкільного МО учителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін
Бабенко Л.М. - керівник шкільного МО учителів початкових класів

Шкільні методичні об'єднання вчителів

- української мови і літератури, російської мови, російської та світової літератури з проблеми «Формування полікультурної сучасної грамотної мовної особистості» (керівник Усик І.В.);
- іноземних мов з проблеми «Формування соціокультурної компетентності учнів, що сприяє засвоєнню культурних та духовних цінностей народу, мова якого вивчається» (керівник Лазаревич О.Г.
- математики, фізики, інформатики з проблеми «Організація співпраці вчителів та учнів в умовах інформаційно-освітнього простору» (керівник Кирилюк О.Ю.)
- суспільних та природничих дисциплін з проблеми «Впровадження інноваційних технологій навчання з метою розширення інноваційного та освітнього простору учнів» (керівник Лало Г.В.);
- естетичних дисциплін, трудового навчання та фізичної культури з проблеми «Виховання творчої особистості, розвиток в учнів позитивного світогляду щодо здорового способу життя; формування естетичних смаків та поглядів у школярів як невід’ємної частини їхньої духовної культури» (керівник Петронюк О.М.);
- початкових класів з проблеми «Сучасний урок в початковій школі» (керівник Бабенко Л.М.);
- класних керівників з проблеми «Формування життєво-активної особистості школярів через інноваційні технології виховання» (керівник Аблаєва С.М.).

Методичні тижні

Жовтень

Методичний тиждень учителів вищої кваліфікаційної категорії.

Листопад

Методичний тиждень учителів першої кваліфікаційної категорії.

Грудень

Методичний тиждень учителів другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст».

Тематичні тижні

Вересень

Тематичний тиждень, присвячений В.О. Сухомлинському.

Лютий

Тематичний тиждень «Результативність роботи педагогічного колективу над впровадженням ІКТ в навчально-виховний процес».

Березень

Тематичний тиждень, присвячений Великому Кобзарю.
Кiлькiсть переглядiв: 764